Cases

Welke projecten voert DOXsupport zoal uit? U leest het hier. 

Ondersteuning bij implementatie zaaksysteem

Een goed zaaksysteem maakt het mogelijk om efficiënt en klantgericht te werken. Maar een goed zaaksysteem is niet binnen korte tijd volledig operationeel. Er moet veel gebeuren. DOXsupport ging voor een ZBO aan de slag.  

Bewerken diverse archieven te Assen

Er werd een jaar de tijd genomen om 139 strekkende meter archiefbescheiden te bewerken. Zoals dat vaker gaat bij de bewerking van archieven, werden ook in Assen 'parels' van archiefbescheiden aangetroffen.

Archiefinventaris gemeente Terschelling

Op 31 oktober jl. vond de officiële overhandiging van de archiefinventaris 1944-1995 aan de loco-secretaris van de gemeente Terschelling plaats. Dit project is in de loop van 2019 afgerond, maar er is echter een heel traject aan vooraf gegaan.

Archiveren en ordenen documenten ZBO

Een groot ZBO had haar archivering niet op orde. Alle documenten die voor de organisatie niet meer actueel waren werden door medewerkers in dozen gedaan en voorzien van een summier opschrift.

Vorige 1 2