Archiefbewerking

Een archief digitaliseren? Schonen? Herstructureren? Al deze werkzaamheden vallen onder de noemer archiefbewerking. 

Archiefbewerking door DOXsupport

Archieven moeten logisch zijn ingedeeld. Documenten moeten snel vindbaar zijn en duidelijk zijn beschreven. Is dat niet (meer) het geval? Dan is het tijd voor een grondige archiefbewerking. Vaak komt dit sneller aan het licht bij archieven die gebruikt worden tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering dan bij archieven die nauwelijks meer worden gebruikt, maar in het laatste geval kan bijvoorbeeld een verhuizing of reorganisatie ervoor zorgen dat archiefbewerking ineens een prioriteit wordt. Bovendien moeten archieven na 20 jaar worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. In de nabije toekomst wordt deze periode naar alle waarschijnlijkheid teruggebracht naar 10 jaar. Dit kan alleen gebeuren nadat de juiste bewerking is uitgevoerd en de dossiers op een juiste wijze in een inventaris zijn opgenomen.

 

Archiefbewerking

Wilt u meer weten over archiefbewerking en wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Een efficiënte en werkbare archiefomgeving

DOXsupport kent de wet- en regelgeving omtrent het archiveren van documenten. Wij hebben bovendien veel ervaring met documentbeheer bij overheidsinstellingen, non-profit organisaties en grote bedrijven. Wat is de bewaartermijn van documenten? Hoe gaan we om met versiebeheer? Hoe kunnen wij het beste digitaal archiveren? Welke structuur is het meest werkbaar? DOXsupport heeft op al deze vragen een antwoord. U kunt onder andere bij ons terecht voor:

  • Het schonen en herstructureren van bestaande archieven;
  • Het vervaardigen van een archiefinventaris;
  • Het omzetten van analoge in digitale archieven;
  • Het opzetten van nieuwe archiefsystemen
  • Andere denkbare vormen van archiefbewerking.

Ons doel is altijd om een efficiënte en werkbare archiefomgeving te bewerkstelligen. Wij geven u graag advies over de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

 

Archief digitaliseren 

De transitie van analoog naar digitaal werken brengt grote en arbeidsintensieve veranderingen met zich mee. Een werkbaar digitaal archief wordt doorgaans niet binnen een paar uur gerealiseerd, maar als het eenmaal staat heeft de organisatie er op de lange termijn veel profijt van. Het digitaliseren en structureren van archieven is één van de kwaliteiten van DOXsupport. 

 

Meer weten over archiefbewerking?

Archieven moeten logisch zijn ingedeeld. Documenten moeten snel vindbaar zijn en duidelijk zijn beschreven. Is dat niet (meer) het geval? DOXsupport adviseert u graag. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

Neem contact op


Onze projecten:

Bewerken diverse archieven te Assen

Er werd een jaar de tijd genomen om 139 strekkende meter archiefbescheiden te bewerken. Zoals dat vaker gaat bij de bewerking van archieven, werden ook in Assen 'parels' van archiefbescheiden aangetroffen.

Archiefinventaris gemeente Terschelling

Op 31 oktober jl. vond de officiële overhandiging van de archiefinventaris 1944-1995 aan de loco-secretaris van de gemeente Terschelling plaats. Dit project is in de loop van 2019 afgerond, maar er is echter een heel traject aan vooraf gegaan.

Archiefbewerkingen

DOXsupport heeft voor veel grote opdrachtgevers archiefbewerkingen uitgevoerd. Bekijk hier onze referenties.