Archiefbewerking

Een archief digitaliseren? Schonen? Herstructureren? Al deze werkzaamheden vallen onder de noemer archiefbewerking. 

Archieven moeten logisch zijn ingedeeld. Documenten moeten snel vindbaar zijn en duidelijk zijn beschreven. Is dat niet (meer) het geval? Dan is het tijd voor een grondige archiefbewerking. Vaak komt dit sneller aan het licht bij archieven die gebruikt worden tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering dan bij archieven die nauwelijks meer worden gebruikt, maar in het laatste geval kan bijvoorbeeld een verhuizing of reorganisatie ervoor zorgen dat archiefbewerking ineens een prioriteit wordt. Bovendien moeten archieven na 20 jaar worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. In de nabije toekomst wordt deze periode naar alle waarschijnlijkheid terug gebracht naar 10 jaar. Dit kan alleen gebeuren nadat de juiste bewerking is uitgevoerd en de dossiers op een juiste wijze in een inventaris zijn opgenomen.

Archiefbewerking door DOXsupport

DOXsupport kent de wet- en regelgeving omtrent het archiveren van documenten. Wij hebben bovendien veel ervaring met documentbeheer bij overheidsinstellingen, non-profit organisaties en grote bedrijven. Wat is de bewaartermijn van documenten? Hoe gaan we om met versiebeheer? Hoe kunnen wij het beste digitaal archiveren? Welke structuur is het meest werkbaar? DOXsupport heeft op al deze vragen een antwoord. U kunt onder andere bij ons terecht voor:

  • het schonen en herstructureren van bestaande archieven;
  • het vervaardigen van een archiefinventaris;
  • het omzetten van analoge in digitale archieven;
  • het opzetten van nieuwe archiefsystemen en
  • andere denkbare vormen van archiefbewerking.


Ons doel is altijd om een efficiënte en werkbare archiefomgeving te bewerkstelligen. Wij geven u graag advies over de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Archief digitaliseren 

De transitie van analoog naar digitaal werken brengt grote en arbeidsintensieve veranderingen met zich mee. Een werkbaar digitaal archief wordt doorgaans niet binnen een paar uur gerealiseerd, maar als het eenmaal staat heeft de organisatie er op de lange termijn veel profijt van. Het digitaliseren en structureren van archieven is één van de kwaliteiten van DOXsupport. 

 

Archiefbewerking

Hebt u een archief wat bewerkt moet worden?

Contact