Over ons

DOXsupport is een landelijk opererend bedrijf dat overheden en non-profitorganisaties ondersteunt bij het inrichten en beheren van informatiestromen. Dit geldt zowel voor gegevens op papier als digitaal. 

Uw adviseur op het gebied van documentaire informatievoorziening

DOXsupport is specialist op het terrein van documentaire informatievoorziening, met name voor overheden. Wij kennen de uitvoeringstaken en de daaruit voortvloeiende werkprocessen. Ook wet- en regelgeving op dit vakgebied behoort tot ons specialisme. Daarmee zijn wij in staat onze klanten adequaat van dienst te zijn. DOXsupport biedt een breed dienstenpakket aan, dat varieert van hoogwaardig advies tot aan het leveren van ‘handen’ op de werkvloer, alsmede alle denkbare tussenliggende varianten.

Voor kwalitatief informatiebeheer

De opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door of onder leiding van zeer ervaren en gekwalificeerde senior medewerkers. Wij leveren geen half werk, u kunt ervan op aan dat er kwaliteit geleverd wordt waarmee u verder kunt. 

Het gezamenlijke diplomabezit omvat BA, SOD I en II, VVA, HMDI, aangevuld met diverse bedrijfsopleidingen.

Binnen het vakgebied hebben onze medewerkers uitgebreide ervaring opgedaan bij verschillende overheidsinstanties. Denk bijvoorbeeld aan het rijk, provincies, gemeenten, politie, water- en recreatieschappen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, instellingen voor gezondheidszorg, onderwijs en de transportsector.

 

Hoe bereikt u DOXsupport?

DOXsupport kent drie vestigingen: Noord-Holland, Drenthe en Noord-Brabant. Onze medewerkers wonen verspreid door het land.
Daarmee zijn wij landelijk dekkend en er is dus altijd een medewerker bij u in de buurt.

Neem contact met ons op

Hoe sterk is uw informatiebeheer?

De documentaire informatiefunctie is een cruciale schakel in iedere werkorganisatie. Dit secundaire proces ondersteunt het beleidsproces. Daarbij is expertise van het grootste belang. Immers, professionaliteit ligt aan de basis van efficiënt informatiebeheer.

Neem contact op