Cases

Welke projecten voert DOXsupport zoal uit? U leest het hier. 

Bewerken archieven gemeente Midden-Groningen

In het kader van het interbestuurlijk toezicht kwam naar voren dat de gemeente Midden-Groningen achterstanden had in het overbrengen van een aantal gemeentelijke archieven.

Zaaksysteem en archief

Een zaaksysteem wordt gebruikt voor het behandelen van zaken en om zaakgericht te werken. Maar een zaaksysteem vervult in veel gevallen ook een archieffunctie.

Zaaksysteem en koppeling vakapplicatie

Digitaal zaakgericht werken is in veel organisaties de norm geworden. Dat gebeurt vaak met behulp van een zaaksysteem. Meer hierover in de case.

Archiefverhuizing en toegankelijkheid

Het verhuizen van een archief is nauwkeurig werk. Daarbij is het belangrijk dat het archief toegankelijk blijft en dat informatie altijd raadpleegbaar is.

Archiefbewerking Gemeente Súdwest-Fryslân

DOXsupport is ingeschakeld om kilometers archieven van de rechtsvoorgangers van gemeente Súdwest-Fryslân te bewerken.

Archiefwerkzaamheden bij gemeente Vlieland

In juli 2019 is DOXsupport ingeschakeld voor ondersteuning bij de dagelijkse archiefwerkzaamheden alsmede het wegwerken van ontstane achterstanden en meer.

Bouwvergunningen Krimpenerwaard optimaal toegankelijk

De gemeente Krimpenerwaard heeft haar bouwvergunningen optimaal toegankelijk en compleet beschikbaar voor haar burgers en ieder ander die gebruik wil maken van de gegevens.

Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft een Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen ingesteld. Op 9 februari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het onderzoeksvoorstel voor deze parlementaire enquête.

Vorige 1 2 3