Cases

Welke projecten voert DOXsupport zoal uit? U leest het hier

Bewerken diverse archieven te Assen

Er werd een jaar de tijd genomen om 139 strekkende meter archiefbescheiden te bewerken. Zoals dat vaker gaat bij de bewerking van archieven, werden ook in Assen 'parels' van archiefbescheiden aangetroffen.

Archiefinventaris gemeente Terschelling

Op 31 oktober jl. vond de officiële overhandiging van de archiefinventaris 1944-1995 aan de loco-secretaris van de gemeente Terschelling plaats. Dit project is in de loop van 2019 afgerond, maar er is echter een heel traject aan vooraf gegaan.

Archiveren en ordenen documenten ZBO

Een groot ZBO had haar archivering niet op orde. Alle documenten die voor de organisatie niet meer actueel waren werden door medewerkers in dozen gedaan en voorzien van een summier opschrift.

Voorbereiden digitalisering bouwvergunningen

De voorbereidende werkzaamheden wilde de gemeente in eigen beheer uitvoeren, om kosten te besparen. Dat bleek echter een enorme klus. DOXsupport werd ingeschakeld om hierbij te assisteren.

Digitaliseren personeelsdossiers

Een gemeente liet extern circa 2150 personeelsdossiers scannen/digitaliseren. Helaas werden er na afronding van het project veel onvolkomenheden geconstateerd. DOXsupport werd benaderd om het werk alsnog correct uit te voeren. 

Scannen en digitaal archiveren milieuvergunningen

Een 65 strekkende meter lang archief vol vigerende en vervallen milieuvergunningen, wat doe je daarmee? Een gemeente besloot orde op zaken te stellen en schakelde tijdelijk twee fulltime medewerkers van DOXsupport in om de klus te klaren. 

Een nieuw zaaksysteem?

Een zaaksysteem bevorderd het gehele proces en houdt de regie meer in handen.

1 2 Volgende