Cases

Welke projecten voert DOXsupport zoal uit? U leest het hier. 

Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft een Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen ingesteld. Op 9 februari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het onderzoeksvoorstel voor deze parlementaire enquête.

Een nieuw zaaksysteem?

Een zaaksysteem bevorderd het gehele proces en houdt de regie meer in handen.

Documenten en archieven Gemeente Almere

Onlangs zijn wij gestart met het mooie project, project Almere.

Ondersteuning bij implementatie zaaksysteem

Een goed zaaksysteem maakt het mogelijk om efficiënt en klantgericht te werken. Maar een goed zaaksysteem is niet binnen korte tijd volledig operationeel. Er moet veel gebeuren. DOXsupport ging voor een ZBO aan de slag.  

Bewerken diverse archieven te Assen

Er werd een jaar de tijd genomen om 139 strekkende meter archiefbescheiden te bewerken. Zoals dat vaker gaat bij de bewerking van archieven, werden ook in Assen 'parels' van archiefbescheiden aangetroffen.

Archiefinventaris gemeente Terschelling

Op 31 oktober jl. vond de officiële overhandiging van de archiefinventaris 1944-1995 aan de loco-secretaris van de gemeente Terschelling plaats. Dit project is in de loop van 2019 afgerond, maar er is echter een heel traject aan vooraf gegaan.

Archiveren en ordenen documenten ZBO

Een groot ZBO had haar archivering niet op orde. Alle documenten die voor de organisatie niet meer actueel waren werden door medewerkers in dozen gedaan en voorzien van een summier opschrift.

Voorbereiden digitalisering bouwvergunningen

Een gemeente wilde haar bouwvergunningendossiers laten digitaliseren. De voorbereidende werkzaamheden wilde de gemeente in eigen beheer uitvoeren, om kosten te besparen. Dat bleek echter een enorme klus. DOXsupport werd ingeschakeld om hierbij te assisteren.

1 2 3