Specialisaties

Beleidsplan

Zaakgericht werken? Bepaal eerst de juiste kaders en zorg voor een goed beleidsplan.

Gemeentelijke herindeling

Gemeentelijke herindeling is nog altijd actueel. Veranderingen van deze aard hebben vergaande invloed op informatievoorziening en het structureren ervan. 

Handboek vervanging

De aangewezen zorgdrager mag archiefbescheiden vervangen door reproducties (art. 6 Archiefbesluit 1995). 

Inrichten Zaaksysteem/DMS/DSP/TMLO

Tijdens de inrichting van een Zaaksysteem/DMS staat u voor een groot aantal keuzes. Maar welke zijn de juiste?