Nieuws

Het laatste nieuws van DOXsupport.

Handreiking toegang na overbrenging digitaal archief

De nieuwe Archiefwet komt er aan. In de wet wordt onder andere de overbrengingstermijn verkort van 20 jaar naar 10 jaar. Het Nationaal Archief biedt hiervoor een handreiking.

E-mail archivering

E-mail valt onder de werking van de Archiefwet. Het is van belang dat medewerkers en bestuurders op de hoogte zijn van de regels en wetgeving over e-mailarchivering. 

Wet Open Overheid (Woo) door 2e kamer

De WOO is op 26 januari 2021 met enkele wijzigingen aangenomen in de 2e kamer. Wanneer de 1e kamer deze wet zal behandelen is nog onbekend maar de verwachting is dat de wet niet zal ingaan voor 2023.

Auditing informatiedienstverlening

Het controleren van de kwaliteit van informatie wordt steeds belangrijker. Hiervoor wordt vaak een audit uitgevoerd op de informatieprocessen van waaruit adviezen worden geven over de risico’s en verbeterpunten om te komen tot de gewenste kwaliteitsnormen.

Archiveren social media

Social media berichten kunnen op verschillende wijze worden verwerkt en opgeslagen. Veel organisaties worstelen hiermee, waardoor het archief niet compleet is. Lees hier meer over het verwerken en opslaan hiervan.

Informatiedragers door de jaren heen

VHS banden, ponskaarten, cds, floppy's, diskettes en USB sticks zijn informatiedragers die we regelmatig tegenkomen in het archief. Lees hier meer over informatiedragers.

Overbrengen analoog archief en de AVG

Veel organisaties zijn bezig met het overbrengen van archieven naar de archiefbewaarplaats. DOXsupport helpt u hier graag bij.

Breng informatiehuishouding van overheid op orde, ongevraagd advies Raad van State

Op 15 juni 2020 bracht de Raad van State een ongevraagd advies uit om de informatiehuishouding op orde te brengen. Lees hier meer.

1 2 3 4 5