Nieuws

Het laatste nieuws van DOXsupport.

Wet Open Overheid (Woo) door 2e kamer

De WOO is op 26 januari 2021 met enkele wijzigingen aangenomen in de 2e kamer. Wanneer de 1e kamer deze wet zal behandelen is nog onbekend maar de verwachting is dat de wet niet zal ingaan voor 2023.

Auditing informatiedienstverlening

Het controleren van de kwaliteit van informatie wordt steeds belangrijker. Hiervoor wordt vaak een audit uitgevoerd op de informatieprocessen van waaruit adviezen worden geven over de risico’s en verbeterpunten om te komen tot de gewenste kwaliteitsnormen.

Archiveren social media

Social media berichten kunnen op verschillende wijze worden verwerkt en opgeslagen. Veel organisaties worstelen hiermee, waardoor het archief niet compleet is. Lees hier meer over het verwerken en opslaan hiervan.

Informatiedragers door de jaren heen

VHS banden, ponskaarten, cds, floppy's, diskettes en USB sticks zijn informatiedragers die we regelmatig tegenkomen in het archief. Lees hier meer over informatiedragers.

Overbrengen analoog archief en de AVG

Veel organisaties zijn bezig met het overbrengen van archieven naar de archiefbewaarplaats. DOXsupport helpt u hier graag bij.

Breng informatiehuishouding van overheid op orde, ongevraagd advies Raad van State

Op 15 juni 2020 bracht de Raad van State een ongevraagd advies uit om de informatiehuishouding op orde te brengen. Lees hier meer.

De (bank)kluis gaat dicht

Inmiddels hebben wij het project conform de opdracht afgerond en alle meters papier zijn verwerkt tot dossiers en opgenomen in de inventarissen zodat het weer toegankelijk is. Dit leverde een zo goed als lege bankkluis op.

Coronacrisis benoemen tot hotspot?

Informatie bewaren voor later.

1 2 3 4