Nieuws

Het laatste nieuws van DOXsupport.

Young Talent

Wil jij als Young Talent ervaren hoe leuk ons vakgebied is? Kom werken bij DOXsupport!

De sleutel tot het duurzaam opslaan van data

De sleutel tot het goed duurzaam opslaan van data zit bij de kennis en vaardigheden van informatiebeheerders.

Wij helpen u met de digitale achterstanden

Afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zaakgericht werken, zaaksystemen, medewerkers die zelf hun zaken registeren in het zaaksysteem. Daarnaast ook de veranderde wetgeving, de Wet Open Overheid en de AVG hebben invloed op de archivering.

Werken met de selectielijst 2020

De 'Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020' is op 18 februari 2020 door de Algemene Rijksarchivaris namens de minister van OCW vastgesteld. 

Handreiking toegang na overbrenging digitaal archief

De nieuwe Archiefwet komt er aan. In de wet wordt onder andere de overbrengingstermijn verkort van 20 jaar naar 10 jaar. Het Nationaal Archief biedt hiervoor een handreiking.

E-mail archivering

E-mail valt onder de werking van de Archiefwet. Het is van belang dat medewerkers en bestuurders op de hoogte zijn van de regels en wetgeving over e-mailarchivering. 

Wet Open Overheid (Woo) door 2e kamer

De WOO is op 26 januari 2021 met enkele wijzigingen aangenomen in de 2e kamer. Wanneer de 1e kamer deze wet zal behandelen is nog onbekend maar de verwachting is dat de wet niet zal ingaan voor 2023.

Auditing informatiedienstverlening

Het controleren van de kwaliteit van informatie wordt steeds belangrijker. Hiervoor wordt vaak een audit uitgevoerd op de informatieprocessen van waaruit adviezen worden geven over de risico’s en verbeterpunten om te komen tot de gewenste kwaliteitsnormen.

1 2 3 4