Goor's verleden inzichtelijk gemaakt door archiefbewerking

Historische schatten uit Goor's verleden zijn onthuld. In juli 2023 zijn twee inventarissen voltooid die een fascinerend inzicht bieden in de geschiedenis.

In juli 2023 zijn twee beschrijvende inventarissen van de gemeente Goor gereed gekomen.

Het betreft hier de inventarissen over de periodes 1818-1923 en 1924-2000.

Op grond van de Archiefwet 1995 dienen archiefbestanden ouder dan 20 jaar over te worden gebracht naar de archiefbewaarplaats. Het betreft hier in feite een juridische handeling, waarbij de archiefbestanden openbaar zijn voor het publiek en daardoor voor iedereen toegankelijk.

De gemeente Hof van Twente had een achterstand in het overbrengen van archieven, waaronder het archief van de voormalige gemeente Goor. Door de hack in 2020 is een groot deel van de toegang van het analoge (papieren) archief van de gemeente Goor verloren gegaan, waardoor de bestanden niet meer toegankelijk waren. Hierdoor was de urgentie hoog en werd besloten een inhaalslag te maken en het archief te voorzien van een beschrijvende inventaris.

Erich Stapersma van ons bureau is in 2022 gestart met de bewerking van het archief. Lopende de werkzaamheden kwamen mooie pareltjes naar boven. Zo werden in Goor in de oorlogsjaren Rotterdamse kinderen opgevangen om bij te komen op het platteland. Goor is in 1945 gebombardeerd. Hiervan is een uitgebreide correspondentie voorhanden over zowel de gebeurtenis zelf als de wederopbouw van het centrum. De naoorlogse jaren stonden in het teken van de uitbreiding van de gemeente, de afkalvende industrialisatie van de textiel en de nieuwe rol die Goor in de regio zou spelen.

De werkzaamheden hebben 1,5 jaar in beslag genomen. Het resultaat is een digitale toegang die te zijner tijd op de website van de gemeente Hof van Twente zal worden gepubliceerd. Hierdoor kunnen burgers vanaf hun eigen locatie reeds een selectie maken van de dossiers die men wenst te raadplegen. Op een speciaal daarvoor ingericht email adres kan een aanvraag worden gedaan en een afspraak worden gemaakt, waarna de dossiers op de afgesproken tijd ter inzage liggen.

Ook de komende jaren is DOXsupport nog in huis bij de gemeente Hof van Twente om een aantal inventarissen aan te leggen van nog vier voormalige gemeenten Ambt Delden, Stad Delden, Diepenheim en Markelo. Hierdoor zal de gemeente in zijn geheel voldoen aan de eisen zoals die in de Archiefwet voor wat betreft overbrenging worden gesteld.

Het inventariseren en structureren van archieven is het specialisme van DOXsupport. Wij zijn een landelijk opererend bedrijf dat overheden en non-profitorganisaties ondersteunt bij het inrichten en beheren van informatiestromen.  

Zijn de documenten niet meer vindbaar en is het geen werkbare archiefomgeving meer?

Lees meer over archiefbewerking