Plooi: wat betekent dit voor ons vakgebied?

Platform Open Overheidsinformatie, ook wel PLOOI genoemd, zorgt ervoor dat overheidsinformatie gemakkelijk terug vindbaar is.
Wat dit platform doet en wat dit betekent voor ons vakgebied leggen wij jou in dit artikel uit.

PLOOI staat voor Platform Open Overheidsinformatie. Het platform zorgt ervoor dat overheidsinformatie gemakkelijk terug vindbaar is. Daarnaast zorgt het voor samenhang tussen de verschillende openbare overheidsbronnen. Het ondersteunt overheidsorganisatie om hun informatie op gestandaardiseerde manier te publiceren en daarmee te voldoen aan de eisen van Wet Open Overheid (WOO). Het is een landelijk portaal onder Overheid.nl. Het bevat een verwijsindex naar alle actief openbaar gemaakte publicaties van de overheden, die op PLOOI aansluiten.  

In eerste instantie zou het platform PLOOI alleen informatie van het Rijk bevatten. De lagere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen konden vrijwillig aansluiten bij het platform. Dit is veranderd doordat de Tweede Kamer aansluiting ook voor lagere overheden verplicht stelde. In artikel 3.3.b in de WOO wordt PLOOI als verplicht platform voor openbaarmaking beschreven.

 

Wat betekent dit voor je organisatie?  

Iedere organisatie moet ervoor zorgen dat de documenten via PLOOI beschikbaar komen. Dit is verplicht. Als organisatie blijf je zelf verantwoordelijk voor het informatiebeheer. Het originele document wordt beheerd en vernietigd in het systeem van de organisatie. Het geanonimiseerde document via PLOOI.  

Op de volgende manieren kunnen documenten aangeleverd worden op PLOOI:  

  • via het website-loket; 
  • met een Pull API en  
  • met een Push API. 

Het website-loket kan gebruikt worden als je organisatie nog niet beschikt over infrastructuur voor geautomatiseerde aanlevering. Bij gebruik van de Pull API worden documenten door PLOOI geautomatiseerd opgehaald in een omgeving waar PLOOI toegang tot heeft. Bij de Push API worden de documenten automatisch aangeboden door middel van een beschikbaar gesteld koppelvlak van PLOOI.   

Meer lezen over PLOOI en de voortgang ervan. Lees het hier.