Werken met de selectielijst 2020

De 'Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020' is op 18 februari 2020 door de Algemene Rijksarchivaris namens de minister van OCW vastgesteld.

De 'Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020' is op 18 februari 2020 door de Algemene Rijksarchivaris namens de minister van OCW vastgesteld. Publicatie hiervan is in de Staatscourant van 26 februari 2020 terug te vinden.

Wilt u zich de nieuwe selectielijst eigen maken, volg dan onze 1-daagse training.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.