Handreiking toegang na overbrenging digitaal archief

De nieuwe Archiefwet komt er aan. In de wet wordt onder andere de overbrengingstermijn verkort van 20 jaar naar 10 jaar. Het Nationaal Archief biedt hiervoor een handreiking.

De nieuwe Archiefwet komt er aan. In de wet wordt onder andere de overbrengingstermijn verkort van 20 jaar naar 10 jaar. Als archiefvormer moet je ervoor zorgen dat na overbrenging naar het E-depot de digitale informatie nog steeds raadpleegbaar is. Het Nationaal Archief biedt hiervoor de Handreiking toegang na overbrenging digitaal archief online beschikbaar aan op haar website.

De handreiking geeft inzicht in de verschillende vormen van toegang, die mogelijk zijn na het overbrengen van de digitale informatie. In de handreiking worden vijf varianten van toegang behandeld en worden per variant de voor- en nadelen omschreven. Daarnaast wordt de noodzaak van een goede toegang beschreven. Er wordt ook beschreven wat archiefvormers kunnen doen om de toegang tot overgebrachte digitale informatie goed te regelen.