Gemeentelijke herindeling

Gemeentelijke herindeling is nog altijd actueel. Veranderingen van deze aard hebben vergaande invloed op informatievoorziening en het structureren ervan.

Gemeentelijke herindeling en (documentaire) informatievoorziening

Een gemeentelijke herindeling is een enorme verandering, die grote impact heeft op de informatievoorziening. Medewerkers worden belast met een grote hoeveelheid extra werk en er moeten strikte voorschriften worden opgesteld om alles in goede banen te leiden. Hoe gaat u daarmee om? 

 

Gemeentelijke herindeling

Hebt u ook ondersteuning nodig bij een gemeentelijke herindeling?

Contact

Informatiestromen en informatiebeheer

Een gemeentelijke herindeling levert veel extra werk op, vooral ook op het gebied van de documentaire informatievoorziening. Na een herindeling is het van belang dat de organisatie met een schone lei kan beginnen en niet wordt opgezadeld met achterstallig werk uit het verleden. Er dient een efficiënte en toekomstgerichte werkorganisatie te ontstaan, waarbinnen informatievoorziening een belangrijke schakel is. Van tevoren moet bijvoorbeeld duidelijk worden welke knelpunten er zijn, welke wensen er bestaan op het gebied van digitaal werken en hoe de ideale werkorganisatie eruit ziet. DOXsupport is specialist bij gemeentelijke herindelingen op het gebied van documentenbeheer en archieven en ondersteunt u bij deze belangrijke transitie.

DOXsupport heeft veel ervaring met de werkzaamheden rond gemeentelijke herindelingen. Wilt u gebruik maken van onze expertise, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.