Gemeentelijke herindeling en informatievoorziening

DOXSupport helpt u graag bij het organiseren van een succesvolle gemeentelijke herindeling!

Een gemeentelijke herindeling is een ingrijpende gebeurtenis waar secuur werk dient te worden verricht. Daarbij heeft een herindeling veel invloed op de informatievoorziening binnen de organisatie. Om een succesvolle herindeling te kunnen bewerkstelligen is het van groot belang dat de voorschriften zodanig duidelijk zijn dat medewerkers overzichtelijk hebben welke werkzaamheden zij moeten verrichten. Gaat er binnenkort een gemeentelijke herindeling plaatsvinden binnen uw organisatie? DOXSupport helpt u graag.

Informatiestromen bij een gemeentelijke herindeling

Een flinke klus, dat is wat een herindeling van de gemeente met zich meebrengt. Niet alleen op het gebied van de herindeling zelf, maar ook de documentatie van informatievoorziening zal veranderen. Hier komt meer werk bij kijken dan een organisatie vaak denkt. Daarbij heeft een gemeentelijke organisatie veel complexe taken, vaak meer dan gedacht wordt. Om dit in goede banen te leiden is het van belang dat de medewerkers op de juiste wijze worden ondersteund door goede informatiesystemen.

Het organiseren van een gemeentelijke herindeling

Om een succesvolle gemeentelijke herindeling te organiseren waarbij er een efficiënte en toekomstgerichte werkplek ontstaat, is het allereerst van belang om duidelijk te maken welke knelpunten er zijn. Denk na over de belangrijkste wensen op het gebied van digitaal werken en bedenk hoe de ideale werkomgeving binnen uw organisatie eruitziet. Wanneer u deze aspecten helder hebt dient u nog een stap verder te denken dan alleen de herindeling, kijk ook naar het toekomstperspectief. Om een herindeling op een goede wijze in te richten wilt u achteraf met een schone lei beginnen, en niet nog achterstallig werk moeten verrichten.

Een succesvolle gemeentelijke herindeling met DOXSupport

DOXSupport is specialist op het gebied van informatiebeheer bij gemeentelijke herindelingen. Onze medewerkers hebben veel ervaring opgedaan en ondersteunen u graag bij dit complexe en uitdagende proces. Neem contact met ons op voor meer informatie en wie weet tot ziens!