Archiefbewerking Gemeente Súdwest-Fryslân

DOXsupport is ingeschakeld om kilometers archieven van de rechtsvoorgangers van gemeente Súdwest-Fryslân te bewerken.

Na een aanbestedingsprocedure hebben wij van de gemeente Súdwest-Fryslân opdracht gekregen om circa 3 kilometer archieven van de rechtsvoorgangers van deze gemeente te bewerken. De archieven zijn geplaatst in het Cultuurhistorisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward. De werkzaamheden bestaan uit het selecteren en vernietigen, het materieel verzorgen en het vervaardigen van archiefinventarissen. Ook worden series bouwvergunningen bewerkt, materieel verzorgd en (opnieuw) ontsloten. Voor dit project is een team van medewerkers samengesteld waaronder een medewerker die in het bezit is van het diploma VVA.  Seniormedewerker Bert Vos is vanuit DOXsupport verantwoordelijk voor de projectleiding. Overige projectleden die ingezet worden zijn Niels Dijkstra, Wilma Ludema, Roelof Timmermans en Tom Smink.   

Op de foto is de eerste voorraad van archiefbenodigdheden te zien die gebruikt gaat worden om de te bewaren archieven duurzaam in te kunnen verpakken en bewaren.