Overbrengen analoog archief en de AVG

Veel organisaties zijn bezig met het overbrengen van archieven naar de archiefbewaarplaats. DOXsupport helpt u hier graag bij.

Veel organisaties zijn bezig met het overbrengen van archieven naar de archiefbewaarplaats. In veel gevallen voor het eerste sinds de AVG van kracht is geworden. Dit vraagt een andere kijk op het opleggen van beperkingen op de openbaarheid.

In de handreiking Beperkt waar het moet (handreiking voor het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van overheidsinformatie bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats onder de Archiefwet 1995) en de handreiking: WETEN OF VERGETEN? (handreiking voor het toepassen van de Algemene verordening gegevensbescherming in samenhang met de Archiefwet in de dagelijkse praktijk van het informatiebeheer bij de overheid) geven hier meer inzicht in.

Het toepassen in de praktijk levert toch nog vaak vragen op. Heeft uw organisatie hierbij hulp of advies nodig? Neem dan eens contact met ons op wat wij voor u kunnen betekenen.