Neem deel aan de overleggroepen

Tweemaal per jaar organiseren wij vergaderingen voor de overleggroepen Documentaire Informatievoorziening.

Onlangs zijn de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de overleggroepen Documentaire Informatievoorziening weer gehouden. Er is de nodige informatie uitgewisseld en intensief gediscussieerd.

Deze keer is onder andere het zaakgericht werken besproken, vooral gericht op de implementatie in de eigen organisatie. Daarnaast is aandacht besteed aan de Selectielijst 2017, aansluiting op een E-depot en zijn ervaringsgegevens uitgewisseld.

Op de foto een impressie van de bijeenkomst Drenthe - Groningen

In de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel organiseren en vervullen wij het secretariaat en het voorzitterschap van de overleggroepen. Ook voor andere organisaties (veiligheidsregio's, waterschappen, e.d) kunnen wij dat organiseren. Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op.