De historie van de (voormalige) gemeenten Bolsward en Wûnseradiel ontsloten

Ontdek hoe wij de opdracht van gemeente Súdwest Fryslân hebben uitgevoerd.

Aanvullen, herschrijven en inventariseren van archieven

DOXsupport heeft in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân een belangrijke taak volbracht: het aanvullen, herschrijven en opnieuw inventariseren van de archieven van de (voormalige) gemeenten Bolsward over de periode 1910-1990 en Wûnseradiel over de periode 1923-2010. Onder leiding van Bert Vos zijn deze archieven nu volledig toegankelijk gemaakt en voor belangstellenden raadpleegbaar. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode juli 2022 - oktober 2023.

Deze waardevolle archieven bieden een inkijkje in de geschiedenis van deze gemeenten. De inventarissen van deze archieven zijn eenvoudig te raadplegen via de website van het Cultuur Historische Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward (www.detiid.nl).

 

Foto 2 van links naar rechts:

Bert Vos – medewerker DOXsupport - inventarisator

Petra van den Akker – wethouder gemeente Súdwest Fryslân

Jack de Vries – gemeentearchivaris gemeente Súdwest Fryslân

Neem contact met ons op

DOXsupport is gespecialiseerd in het inventariseren en structureren van archieven. Als een landelijk opererend bedrijf bieden wij ondersteuning aan overheden en non-profitorganisaties bij het opzetten en onderhouden van effectieve informatiestromen. Neem contact met ons op voor meer informatie, wij helpen u graag verder. 

Neem contact met ons op