Breng informatiehuishouding van overheid op orde, ongevraagd advies Raad van State

Op 15 juni 2020 bracht de Raad van State een ongevraagd advies uit om de informatiehuishouding op orde te brengen. Lees hier meer.

Op 15 juni 2020 bracht de Raad van State een ongevraagd advies uit om de informatiehuishouding op orde te brengen. Letterlijk stelt de RvS: breng de informatiehuishouding van de overheid op orde, zodat ook de informatievoorziening aan het parlement verbeterd kan worden (inlichtingenplicht).

Maar ook: verbeter het inhoudelijk, ambtelijk vakmanschap; wees zuinig op ambtenaren in de uitvoering.

In haar advies gaat de RvS in op de knelpunten op dit gebied:

  • de informatiehuishouding binnen de overheid blijkt, ook door reorganisaties en bezuinigingen in het verleden, maar evenzeer door onvoldoende prioriteit voor het proza├»sche werk van archiveren en administreren, lang niet altijd op orde;
  • ondanks de technologische mogelijkheden ontbreekt vaak het overzicht;
  • informatie komt daardoor soms moeizaam en pas na geruime tijd naar boven;
  • de overheid blijkt daardoor vaak niet of maar moeizaam te voldoen aan de sterkere roep om openbaarheid vanuit de samenleving en parlement;
  • het naar boven halen en selecteren van de relevante informatie kost daarbij ook tijd, geld en menskracht;
  • vaak wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat informatie te allen tijde en onmiddellijk beschikbaar kan zijn en
  • de werkelijkheid is gecompliceerder.

Tot enkele jaren geleden ging de vraag naar openbaarmaking primair over afgeronde schriftelijke stukken. Dat lijkt te veranderen. Steeds meer gaat het debat over niet-afgeronde stukken en over elektronisch berichtenverkeer. Het verstrekken van deze informatie raakt het intern beraad tussen ministers en ambtenaren. Het verstrekken van elektronische berichtgeving die in deze moderne tijd eerder een vervanging zijn van spraak dan van schrift, brengt veel verwarring en onzekerheid met zich mee.

Je kunt het advies hier downloaden.