AVG en de Archiefwet

De specialisten van DOXsupport kennen als geen ander het belang van de Archiefwet en AVG in relatie tot uw informatiebeheer en helpen uw organisatie graag.

AVG en de archiefwet zijn onlosmakelijk verbonden. Overheidsinstellingen zijn verplicht om bepaalde documentatie te bewaren en te archiveren voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit is vastgelegd in de Archiefwet en de daaruit voortkomende selectielijsten en dient nadrukkelijk te worden nagekomen. In overheidsinformatie komen veel persoonsgegevens voor, waardoor het niet alleen belangrijk is om de regels van de Archiefwet na te leven, maar ook te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De archiefwet

Het doel van de Archiefwet is het behouden en toegankelijk maken van belangrijke overheidsinformatie. Op deze manier kan de overheid verantwoording afleggen wat betreft de uitvoering van haar publieke taken. Informatie kan onder andere gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden en bij rechtsvorderingen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is per 2018 geldig in de gehele EU, en dient als privacywet. De bescherming van de persoonsgegevens van burgers wordt hierbij beschermd. Als burger heb je hierbij meer zeggenschap over de informatie die over jou gedeeld wordt, door jezelf of door een ander.

In de AVG en de Uitvoeringswet AVG zijn bepalingen opgenomen specifiek gericht op archivering.

Handreiking AVG en archiefwet

De nieuwe handreiking ‘Weten of vergeten’ brengt in beeld hoe informatiemanagers- en beheerders bij de overheid om dienen te gaan met de archiefwet en AVG. Een juiste uitvoering van de AVG kan namelijk niet zonder het uitvoeren van bepaalde artikelen uit de Archiefwet.

In de handreiking staat alles rondom informatiebeheer vermeld. Daarbij gaat het over informatie die vernietigd dient te worden, maar ook over informatie die permanent bewaard moet blijven. 

Meer informatie over het toepassen van de archiefwet en de AVG?

De specialisten van DOXsupport weten als geen ander hoe belangrijk de Archiefwet en AVG zijn en helpen uw organisatie graag met alles op het gebied van het archiveren van documenten. Wij zijn landelijk dekkend, waardoor er altijd een medewerker in de buurt is die u kan helpen. Neem contact op via 0591 512786, mail naar info@doxsupport.nl of vul het contactformulier op de website in.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over DOXsupport of heeft u vragen over onze diensten? 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0591 51 27 86. 

Naar contact