Wet Open Overheid (Woo) door 2e kamer

De WOO is op 26 januari 2021 met enkele wijzigingen aangenomen in de 2e kamer. Wanneer de 1e kamer deze wet zal behandelen is nog onbekend maar de verwachting is dat de wet niet zal ingaan voor 2023.

De Wet Open Overheid is op 26 januari 2021 met enkele wijzigingen aangenomen in de 2e kamer. De Woo beoogt een cultuuromslag op te leveren, waarbij de overheid niet meer wacht tot informatie wordt opgevraagd maar die actief moet delen en inzicht moet geven over welke informatie zij beschikt. Dit gaat ongetwijfeld ook voor ons vakgebied gevolgen hebben.

Meer valt te lezen op: Wet open overheid aangenomen, gemeenten worden gecompenseerd | VNG. Wanneer de 1e kamer deze wet zal behandelen is nog onbekend maar de verwachting is dat de wet niet zal ingaan voor 2023.