Werken met de Selectielijst 2017

Nieuwe fase in de selectie en vernietiging van archiefbescheiden.

De 'Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017' is op 6 juli 2017 door de Algemene Rijksarchivaris namens de minister van OCW vastgesteld. Publicatie hiervan is in de Staatscourant van 6 juli 2017 terug te vinden.

Wilt u zich de nieuwe selectielijst eigen maken, volg dan onze 1-daagse training. Neem contact met ons op voor meer informatie.