Ben Peters

Medewerker informatiebeheer sinds 1 februari 1999

Welke opleidingen en trainingen heb je gevolgd? 

SOD I, SOD II, Bestuursambtenaar (BA), diverse Managementcursussen, training gemeentelijke selectielijst 2017.


Waar haal je op je werk veel voldoening uit? 

Het leuke aan het werk is de gevarieerdheid aan werkzaamheden: iedere opdracht is weer anders dan de andere opdracht. Tijdens de uitvoering van het werk overleg ik met vakkrachten op de afdeling en als je dan bij een opdrachtgever weggaat is de klus geklaard en zijn de mensen tevreden. Naast de uitvoering van het werk heb ik dan hopelijk ook adviezen kunnen geven waar de mensen op de afdeling iets aan hebben. Regelmatig leidt de in uitvoering zijnde opdracht tot een nieuwe opdracht; dan weet je dat jouw werk wordt gewaardeerd.


Welke werkervaring heb je bij DOXsupport opgedaan?

 • (Interim-)Coördinator DIV diverse gemeenten
 • Opzetten projectenarchief
 • Coaching en assistentie medewerkers DIV
 • Onderzoek archiefbeheer
 • Mede ontwikkelen en invoeren digitaliserings-project
 • Wegwerken analoge en digitale achterstanden
 • Saneren/herstructureren archieven
 • Bewerken gedeponeerde archieven
 • Ontwerpen (dossier)-inventarissen
 • Adviseur kwaliteitssysteem
 • Calamiteitenplan informatiebeheer


Met welk DMS (documentmanagementsysteem) heb je ervaring?

Decos, Corsa (BCT), Verseon (Circle Software), eDocs (Hummingbird).


Wat zijn de projecten waaraan je de afgelopen jaren hebt gewerkt? 

 • Diverse organisaties (coördinator DIV)
 • Gemeente Purmerend (saneren en afsluiten dynamische hybride archiefbestanden)
 • Gemeente Stichtse Vecht (projectleider bewerken bouwvergunningen)
 • Werkvoorzieningsschap Hameland: (projectleider afsluiten archiefbestand vm. Werkvoorzieningsschap)

 

Terug naar het overzicht >

Ben Peters