Quick scans

Met behulp van Quick scans is het mogelijk om de informatiebeheer-afdeling door te lichten. 

Soms is er behoefte aan de afdeling, belast met het informatiebeheer, eens te laten doorlichten. Een aanleiding daartoe is bijvoorbeeld de vraag of:

  • de werkzaamheden doelmatig worden uitgevoerd;
  • de gebezigde methoden efficiënt worden gebruikt;
  • de kennis en kwaliteit van de medewerkers voldoende is en/of voldoende adequaat worden ingezet;
  • de formatie in overeenstemming is met het werkaanbod.

De onderzoeksdoelen worden vooraf en in overleg met de opdrachtgever geformuleerd.
De resultaten van het onderzoek worden in een rapport vastgelegd.

De doorlooptijd is mede afhankelijk van de diepgang en het aantal te houden interviews, maar kan doorgaans binnen enkele weken worden afgerond.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over DOXsupport of heeft u vragen over onze diensten? 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0591 51 27 86. 

Naar contact