Overgang oude naar nieuwe software

DOXsupport helpt u bij uw pakketkeuze voor een nieuw zaaksysteem/DMS.

Een nieuw systeem

Soms is de software al voorhanden. Zo niet, dan dient een selectietraject in gang te worden gezet.

Na de selectie van de leverancier van het nieuwe Zaaksysteem/DMS, volgt een traject waarbij de installatie, het testen en (desgewenst) een conversie van gegevens plaatsvindt. De technische implementatie moet door de leverancier worden uitgevoerd. Ook is het gebruikelijk dat een groot deel van de inrichting van het systeem door de leverancier wordt uitgevoerd. Veelal wordt de applicatiebeheerder hierbij betrokken. Voor de continuïteit adviseren wij tenminste twee applicatiebeheerders aan te wijzen.

Indien u dit wenst kunnen wij u, voor wat betreft de eerste inrichting van het Zaaksysteem/DMS, ondersteuning aanbieden.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over DOXsupport of heeft u vragen over onze diensten? 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0591 51 27 86. 

Naar contact