Projectleiding

Projectmanagement en/of de ondersteuning bij wijzigen van het informatiebeheer

Projectleiding

Voor het verkrijgen van voldoende draagvlak en om de voortgang van het proces te sturen is de instelling van een projectgroep gewenst, zo niet noodzakelijk. Een projectgroep heeft mede de taak om de digitaliseringsprojecten daadwerkelijk te implementeren.

Projectgroep

Een projectgroep dient ten minste te bestaan uit:

  • een projectleider;
  • applicatiebeheerder(s) van het Zaaksysteem/DMS;  
  • één of meer medewerk(st)er(s) van de afdeling DIV/Postverwerking;
  • één medewerk(st)er van de met ICT belaste afdeling;
  • één of meer vertegenwoordigers uit de kring van toekomstige gebruikers en
  • (indien nodig) de beheerder van de website en/of de medewerk(st)er belast met opmaak van huisstijlformulieren.

Projectbegeleiding en ondersteuning 

Of het nu gaat om de keuze van een Zaaksysteem of Document Management Systeem (DMS) of het verder ontwikkelen van een reeds aanwezig Zaaksysteem/DMS; wij kunnen u bij de projectleiding of de projectondersteuning van dienst zijn. Wij voeren onze opdrachten uit in nauwe samenwerking en in overleg met de opdrachtgever. Het succesvol aanpakken van een digitaliseringstraject is mede gebaseerd op de individuele wensen van de opdrachtgever. Deze worden voorafgaand aan de start van een project besproken en vastgelegd.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over DOXsupport of heeft u vragen over onze diensten? 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0591 51 27 86. 

Naar contact