Periodieke Ondersteuning

Wij bieden de mogelijkheid van periodieke ondersteuning van uw organisatie. 

Periodieke kwaliteitsbewaking (Pkb)

Digitaal

Ook voor support en onderhoud van de inrichting van uw Zaaksysteem/DMS/DSP/TMLO kunnen wij u PKB aanbieden.
Tijdens de bezoeken wordt uw Zaaksysteem/DMS o.a. gecheckt op:

  • zaakgericht archiveren;
  • metadata;
  • procesinrichting;
  • autorisatie en toegankelijkheid.

Analoog

De periodieke kwaliteitsbewaking is een vorm van dienstverlening die het best vergelijkbaar is met een abonnement waarvoor één van onze medewerkers uw organisatie jaarlijks en volgens een vooraf vastgesteld aantal dagen bezoekt.
Tijdens de bezoeken wordt uw archief o.a. onderhouden op:

Actualiteit
Niet meer actuele dossiers worden afgevoerd naar het semi-statisch archief en in de dossierinventaris opgenomen.

Bruikbaarheid
Omvangrijke dossiers worden eventueel gesplitst in overzichtelijk ingerichte delen. Kennelijk onjuiste dossiervorming wordt gecorrigeerd.

Volledigheid
In overleg kan de inzet voor andere doeleinden worden aangewend. Bijvoorbeeld bij het verwerken van incidentele achterstanden in de opberging van stukken.

Bovendien kunnen de bezoeken worden beschouwd als een permanente kennisoverdracht. Wij stellen uw medewerkers tijdens onze bezoeken in kennis van nieuwe inzichten, gewijzigde regelgeving etc.

Het aantal jaarlijks te brengen dagen wordt in onderling overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Dit is mede afhankelijk van de omvang van uw organisatie, de beschikbare formatie binnen uw organisatie en de kennis van uw medewerkers.


Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over DOXsupport of heeft u vragen over onze diensten? 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0591 51 27 86. 

Naar contact

Ruggengraat of achilleshiel

Of wel: Hoe sterk is uw informatiebeheer?
De Documentaire Informatiefunctie is een cruciale schakel in iedere werkorganisatie. Dit secundaire proces ondersteunt het beleidsproces. Daarbij is expertise van het grootste belang. Immers, professionaliteit ligt aan de basis van efficiënt informatiebeheer.

De medewerkers van DOXsupport kunnen op een professionele en kostenkritische wijze, hoogwaardige kwaliteit leveren tegen scherpe tarieven.