Overleggroepen

Uitwisseling van informatie en werkwijzen tussen de deelnemers onder leiding van DOXsupport.  

Overleggroepen

In de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel verzorgt DOXsupport het voorzitterschap en de secretariële ondersteuning van de Overleggroepen Documentaire Informatievoorziening. Deze overleggroepen vergaderen halfjaarlijks, waarbij de leden met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op ons vakgebied. 

Naast de uitwisseling van ervaringsgegevens, wordt – voorafgegaan door korte inleidingen – gediscussieerd over thema’s die door ons – in overleg met de deelnemers – worden voorbereid.

Deelnemer worden aan een overleggroep?

Is uw gemeente (of daaraan verwante organisatie) nog geen deelnemer aan één van deze overleggroepen in de provincie Groningen, Drenthe of Overijssel en hebt u interesse, neem dan contact op met ons secretariaat. Zij brengen u graag in contact met één van onze medewerkers die u alle informatie kan verstrekken.

Ligt uw gemeente niet in één van de hiervoor genoemde provincies, maar bent u wel geïnteresseerd in een soortgelijke overleggroep? Wij onderzoeken graag met u de mogelijkheid om ook in uw regio tot een dergelijk overleg te komen.

Wilt U uw mogelijkheden onderzoeken? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over DOXsupport of heeft u vragen over onze diensten? 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0591 51 27 86. 

Naar contact