Digitaal informatiebeheer

Ondersteunen en verzorgen van trainingen bij de overgang van analoog naar digitaal en bij uw digitale informatiebeheer.  

Overgang van analoog naar digitaal

Veel overheidsorganisaties zijn bezig met de omslag van papieren informatiebeheer naar digitaal informatiebeheer. Dat brengt voor die organisaties in het algemeen en voor de informatieverzorgers in het bijzonder, grote veranderingen met zich mee. Traditionele werkprocessen veranderen en er is veel nieuwe kennis nodig om de omslag op efficiënte wijze vorm te geven.

Kennis en ervaring overbrengen

Wij kunnen u daarbij met onze ervaring en deskundigheid behulpzaam zijn. Ons streven is onze kennis en ervaring op een zodanige wijze aan onze opdrachtgevers ter beschikking te stellen en over te dragen, dat de medewerkers in de organisatie, ná onze inzet, voldoende ‘bagage’ hebben meegekregen om de digitalisering zelfstandig verder te kunnen uitbouwen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over DOXsupport of heeft u vragen over onze diensten? 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0591 51 27 86. 

Naar contact