Trainees/stagiaires

DOXsupport stimuleert jonge mensen die geïnteresseerd zijn in registrator/applicatiebeheer. 

Jonge mensen met interesse voor informatiebeheer

Overheidsinstellingen zijn uit kostenoverwegingen vaak gedwongen uit te zien naar de goedkoopst mogelijke variant. In combinatie met de wens van DOXsupport om jonge mensen aan te trekken die het vak van registrator/applicatiebeheerder willen leren, wil DOXsupport graag met organisaties die daarvoor belangstelling hebben, in contact komen. Is uw belangstelling gewekt? Informeer naar de mogelijkheden en varianten die wij u kunnen bieden.