Organisatie voor bovenschools management

DOXsupport adviseert deze organisaties graag bij het op efficiënte wijze inrichten en beheren van het informatiebeheer.

ORGANISATIES VOOR BOVENSCHOOLS MANAGEMENT

De LOPAI (het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs) zegt hierover: “De Archiefwet 1995 geldt voor alle organen, zijnde overheidsorganen die met een publiekrecht en/of voor een ander persoon of college met enig openbaar gezag zijn bekleed (AW 1995, art. 1, sub b.). De openbare primaire scholen, ongeacht hun juridische status, zijn bekleed met enig openbaar gezag; namelijk zij hebben openbare gezagstaken”. Ze dienen te worden beschouwd als uitvoeringsorgaan van de gemeentelijke overheid.

De provinciale archiefinspecties rekenen de stichtingen en bestuurscommissies tot hun toezichtgebied.

Verplichtingen

Het voorgaande impliceert dat stichtingen voor openbaar primair onderwijs aan alle voorwaarden dienen te voldoen die de wet stelt.

Daaronder vallen onder ander de volgende verplichtingen:
Er dient een beheersregeling te worden vastgesteld, waarin o.a. de verantwoordelijkheden rondom ‘zorg’ en ‘beheer’ worden benoemd;

  • De archieven – ongeacht hun vorm – dienen deugdelijk te worden ontsloten;

  • De vigerende ‘Selectielijst voor de te bewaren en te vernietigen stukken van gemeentelijke en intergemeentelijke organen’, dient te worden toegepast en

  • De stichtingen dienen te voldoen aan de wettelijk eisen rondom de materiële en huisvestingstechnische bewaring van hun archieven. Dit betekent o.a. dat archieven, nadat zij de ouderdom van twintig jaren hebben bereikt, naar een geconditioneerde en door de inspectie goedgekeurde archiefbewaarplaats dienen te worden overgebracht.


DOXsupport adviseert deze organisaties bij het op efficiënte wijze inrichten en beheren van het informatiebeheer. Daarover kunt u met ons secretariaat contact opnemen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over DOXsupport of heeft u vragen over onze diensten? 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0591 51 27 86. 

Naar contact

Ruggengraat of achilleshiel

Of wel: Hoe sterk is uw informatiebeheer?
De Documentaire Informatiefunctie is een cruciale schakel in iedere werkorganisatie. Dit secundaire proces ondersteunt het beleidsproces. Daarbij is expertise van het grootste belang. Immers, professionaliteit ligt aan de basis van efficiënt informatiebeheer.

De medewerkers van DOXsupport kunnen op een professionele en kostenkritische wijze, hoogwaardige kwaliteit leveren tegen scherpe tarieven.